Hoe lees ik mijn brilrecept?

Hoe lees ik mijn brilrecept?

Re. Rechteroog

Li. Linkeroog

Sph. Hiermee wordt de sterkte in dioptrie (dpt) aangegeven. Een minteken (-) betekent dat u bijziend bent, terwijl een plusteken (+) hypermetropie of verziendheid aangeeft.

Zyl. Cilinder – Wanneer hier een waarde staat ingevuld, betekent het dat u astigmatisch bent U heeft dan torische glazen nodig. De cilinder geeft de mate van astigmatisme aan.

Achse De as geeft de richting van de cilinderafwijking weer in graden.

Add. Additie – voor bifocale of varifocale glazen, moet de sterkte worden aangegeven die noodzakelijk is om goed dichtbij te kunnen zien. Het is doorgaans eenvoudig om een positieve waarde toe te voegen. Dit is een aanvulling, (een additie), op de correctie die nodig is voor het verzien. De cilinder en de as blijven daarbij onveranderd. Vaak wordt de correctie voor zowel dichtbij als veraf zien aangegeven.

Prisma Een prisma wordt zelden weergegeven of gecorrigeerd. Een al dan niet zichtbaar strabisme (scheelzien) wordt doorgaans gecorrigeerd met prismaglazen. De basis daarvoor is de richting waarin de prisma-afwijking gecorrigeerd dient te worden. De mate van correctie die nodig is (voor beide ogen) wordt weergegeven in prismasterkte (pdpt).

 

Wat is PD? Waar kan ik deze informatie vinden?

pd

Voor de juiste afstelling van uw bril, is de afstand tussen uw ogen – ook wel PD of pupilafstand genoemd – absoluut noodzakelijk. Deze informatie vindt u terug op uw brilrecept. De pupilafstand wordt gemeten in millimeters en geeft de afstand weer tussen het midden van uw oog en de neusbrug alsook het verschil tussen uw rechter- en uw linkeroog. De afstand kan bijvoorbeeld 34 mm zijn voor het rechteroog en 32 mm voor het linkeroog. De pupilafstand wordt dan meestal weergegeven als: “PD 34/32”. De eerste waarde geeft het rechteroog aan en de tweede waarde het linkeroog.

Meestal is de afstand gelijk voor beide ogen. In dat geval wordt de pupilafstand simpelweg weergegeven als: “PD 66”. Dit is de som van beide waarden, hetgeen wil zeggen dat de afstand 33 mm is voor het rechteroog alsook 33 mm voor het linkeroog.

De optische glazen worden op zo’n manier vervaardigd, dat het midden van de glazen steeds precies voor de pupillen ligt, zonder afwijking naar de zijkant. Voor volwassen blijft de PD altijd gelijk, aangezien de afstand tussen de ogen niet meer zal veranderen. De PD wordt dus maar één keer bepaald en blijft onveranderd, terwijl de optische correctie wel kan veranderen. De PD wordt normaal gesproken bepaald tijdens de oogmeting door uw oogarts of uw opticien.

 

Wat betekent amblyopie?

Amblyopie, of een lui oog, is het gevolg van veroudering (grijze staar) of van een ziekte, zoals bijvoorbeeld diabetes. Als u amblyopie heeft, kan dit normaalgesproken worden gecorrigeerd met behulp van een bril of contactlenzen.

 

Wat is presbyopie?

Mensen met presbyopie, of ouderdomsverziendheid, hebben zo rond hun 45e levensjaar een leesbril nodig. Zij hebben moeite met lezen en het scherpzien op korte afstand.

 

Wat is glaucoom?

Glaucoom is het gevolg van een verhoogde druk in het oog. Als dit onbehandeld blijft, kan dit eerst leiden tot een beperkter zicht en uiteindelijk tot blindheid. Laat uit voorzorg, uw oogdruk regelmatig controleren door een oogarts.